Siden er under oppdatering

Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930

Huset ble bygget i perioden 1810-1812, og fredet i 1920. Huset er bygget i naturstein, har saltak med torvtekking og utvendige flater som er fuga og og kalka. Ner-Hole gård ligger nederst i Romsdalen, like nord for foten av Romsdalshorn og Trolltindan. Riksveien går like forbi husene, og en ny bru er bygget fra eiendommen og over riksveien og jernbanen. I dag drives Ner-Hole gård som Museum. Marka dyrkes ikke lenger, og i området rundt gården er det i nyere tid bygd flere hus forholdsvis tett opp til den gamle hovedbygningen og låven som står igjen.

Ner Hole sommeren 2016-1