Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930

Romsdalen og fjellområdene rundt har et rikt dyreliv og byr på flotte  muligheter for jakt og fiske !

Romsdalen og fjellområdene rundt har et rikt dyreliv og byr på flotte  muligheter for jakt og fiske ! I Rauma blir det jaktet på rein,elg, hjort og rådyr. Det kreves registrering i jegerregisteret, betalt jegeravgift for inneværende år og godkjent jaktprøve for å jakte storvilt. Tillatelse til jakt og fiske får man gjennom kjøp av jakt og fiskekort i hovedsak av grunneier. For småviltjakt etter fugl og hare kreves registrering i jegerregisteret, betalt jegeravgift for inneværende år, i tillegg til løst jaktkort hos grunneier.

inatur.no sine sider finner du fyldig informasjon om jakt og fiske i Norge , fisketider og jaktsesonger/tider for de ulike artene.

For fiske i Romsdalen kan Grytten Fjellstyre være behjelpelig:
Mobil: +47 997 41 750
Mail: daroa@online.no