The website is under maintenance

Official information for Åndalsnes and Romsdalen since 1930

Huset ble bygget i perioden 1810-1812, og fredet i 1920. Huset er bygget i naturstein,har saltak med torvtekking og utvendige flater som er fuga og og kalka. Arrangement i sommermånedene. Informasjon :+4795252264

The house was built in natural stone in the period from 1810-1812.

Contact : Nerhole +47 95252264.