Siden er under oppdatering

Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930
Mobile Menu

BEGRENS SMITTEFARE OG VELG TURMÅL UTEN RISIKO FOR REDNING!

COVID-19

Fra 15 mars innførte Rauma 14 dagers karantenekrav for reisende til Rauma fra: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland. Dett gjøres for å hindre spredning av Koronaviruset mens epidemien fortsatt er i tidligfase i Rauma.
For oppdatering på situasjon i vår kommune – følg link www.rauma.kommune.no

Refererer til melding fra Hovedredningssentralen:
«Den norske beredskapen settes i disse dager på prøve. Det gjelder også alle våre redningsressurser. Viktigste nå er å følge de råd og anbefalinger som gis for å minske smittespredning og trygge de mest sårbare gruppene. Ta vare på hverandre, utsett toppturen og delta på dugnaden.»

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no
Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.
Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

 

English:
From 15 March, Rauma introduced a 14-day quarantine requirement for travelers to Rauma from: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold, Telemark, Inland and Westland. This is being done to prevent the spread of the Coronavirus while the epidemic is still in early stages in Rauma. For an update on the situation in our municipality – www.rauma.kommune.no

You can find information and specific advice about the corona virus on this page: www.helsenorge.no
If you do not find the answer to your question, you can call the information phone +47 815 55 015 which is open weekdays 08-18 and weekends 09-16.
If you need emergency health care, call your GP. If you do not come in contact with your GP, call the emergency number 116117. If you are in danger of life or health, call 113.