Siden er under oppdatering

Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930

BEGRENS SMITTEFARE OG VELG TURMÅL UTEN RISIKO FOR REDNING!

 

Reiserestriksjoner

Det er innført både nasjonale og lokale reiserestriksjoner. Se hva som til en hver tid gjelder:

Utenlandsreiser

Oversikten over hvilke retningslinjer som til en hver tid gjelder for hjemmekarantene og isolasjon etter utenlandsreiser finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020.

Innenlandsreiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Les mer om karantenereglene for reiser her.

Unngå reiser – også i påsken

Rauma kommune anbefaler alle å begrense reisevirksomheten mest mulig – også i påsken. Det er spesielt viktig å unngå å utsette personer i risikogruppene for smittefare.

Nye anbefalinger om avstand

Det er også kommet nye råd knytta til anbefalinger om å holde avstand:

  • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
  • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

Følg hygienerådene

Vi oppfordrer alle om å være nøye med å følge hygienerådene som til en hver tid gjelder.

Forbud mot overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon.

NB:Hytteforbudet oppheves fra 20. april.

Selv om det etter denne datoen ikke blir straffbart å overnatte på hytta, gjelder fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser. Dette rådet gjelder inntil videre.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.
Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.