Offisiell informasjon for Åndalsnes og Romsdalen siden 1930

Reglene for fiske i sjøen forvaltes av Fiskeridirektoratet. Husk at det er ditt ansvar å vite hvilket regelverk som gjelder til enhver tid.

I Norge kan alle, også turister, fiske gratis i sjøen. Men regler som skal regulere fritidsfiske i sjøen er nødvendige for å sikre den fremtidige bestanden.

Derfor må turister følge disse reglene når de fisker i sjøen:

  • Utenlandske turister kan kun bruke håndholdt redskap når de fisker i sjøen. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner og lignende.
  • Du kan ta med deg opp til 15 kilo fisk og én (hel) troféfisk ut av landet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 15-kilosregelen. Det er strenge regler for fiske av disse artene både i ferskvann og saltvann.
  • Du må være mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når du fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
  • Utenlandske turister har ikke adgang til å selge fangsten sin.
  • Du må ikke fiske fisk under minstemålet for de ulike artene. For minstemål på de ulike artene besøk siden Minstemål og tiltak for å begrense fangst av fisk under minstemål

Mer info på Fiskeridirektoratets sider.